mail@studioakinai.com

tel&fax:+81(0)4 2941 2917

address:

SunAve.333, 2-20-11 Kotesashi-tyo,

Tokorozawa-shi, Saitama, 359-1141, JAPAN